Menu

Kiehinen

Mainosta myös omaa sivuasi

Tapahtumakalenteri

Päivän tapahtumat  19. marraskuu 2018
Ei tapahtumia tänään.
Dec 2018 Vaihda kuukauden tapahtumia Feb 2019
Päiväys Tapahtumat tammikuu 2019 Info
19.01.2019 Perhekonstellaatio-työpaja, Tuija Kosonen
 
Perhekonstellaatio on saksalaisen psykoterapeutin Bert Hellingerin (s. 1925) kehittämä systeeminen terapiamuoto, jonka avulla on mahdollista tutkia perheeseen ja sukuun vaikuttavia ylisukupolvisia asioita. 
 
Konstellaation avulla pystytään avaamaan kolmiulotteinen näkymä ihmissuhteiden näkymättömään kenttään ja näkemään sellaista, mitä muilla keinoin on vaikea havaita. Konstellaatio auttaa asiakasta näkemään ja analysoimaan läheisimpien ihmisten suhteiden vaikutusta häneen itseensä.
 
Sen tavoitteena on tuoda vaikuttavia toimintamalleja asiakkaan tietoisuuteen ja ratkaista niiden vahingollisia vaikutuksia pyrkien kannustamaan asiakasta kohtaamaan ja hyväksymään menneisyyden tosiseikat sellaisenaan.
 
Ryhmään voi osallistua, kun haluaa tutkia omaa elämäänsä ja siinä mahdollisesti olevia solmukohtia, esimerkiksi avioeroa, vaikeutta ihmissuhteissa, sairauksia tai elämässä toistuvia epätyydyttäviä toimintamalleja. 
 
Konstellaatiotyöskentelyyn osallistuneet ovat kokeneet saavansa apua ja oivalluksia tavalla, jota eivät ole saaneet perinteisistä terapioista. Hellinger onkin todennut, että suurin osa ongelmistamme ei ole vain yksilön omia ongelmia, vaan johtuu systeemisistä syistä.
 
Konstellaatioasiakkaat kokevat usein vapautuneensa vanhasta painolastista, kuten syyllisyyden tunteesta ja vaikeista kohtaloista. He kokevat vapauduttuaan voivansa suunnata kohti omia tavoitteitaan positiivisista lähtökohdista käsin.  
 
Perhekonstellaatiotyöpaja pidetään Kiehisessä Kiteellä lauantaina 19.1.2019 klo 12-15. Pajassa tehdään 2-3 konstellaatiota ja harjoituksia, joihin kaikki voivat osallistua. Työpajan hinta on 30 euroa. 
 
Ohjaajana toimii psykoterapeutti, työnohjaaja Tuija Kosonen. Ilmoittautumiset tuija@tuijakosonen.fi. Kaikki tapahtumat
  • 04.11.2018   Virtapiiri klo 16-19, Tuija Kosonen
  • 17.11.2018   - 18.11.2018 Perhekonstellaatio -työpaja, Sirpa Tuominen
  • 01.12.2018   - 02.12.2018 Vedic art -kurssi, Sirpa Ylhäinen
  • 19.01.2019   Perhekonstellaatio-työpaja, Tuija Kosonen
  • 09.02.2019   - 10.02.2019 Vedic art -kurssi, Sirpa Ylhäinen
  • 16.03.2019   - 17.03.2018 Sukellus itseen -retriitti, Sirpa Ylhäinen ja Tuija Kosonen
  • 27.04.2019   - 28.04.2019 Vedic art -kurssi, Sirpa Ylhäinen
  • 08.07.2019   - 12.07.2019 Vedic art -kesäleiri, Sirpa Ylhäinen