Menu

Kiehinen

Mainosta myös omaa sivuasi

Tapahtumakalenteri

Päivän tapahtumat  11. joulukuu 2019
Ei tapahtumia tänään.
Dec 2019 Vaihda kuukauden tapahtumia Feb 2020
Päiväys Tapahtumat tammikuu 2020 Info
18.01.2020 Perhekonstellaatio -työpaja, Tuija Kosonen

Perhekonstellaatio on saksalaisen psykoterapeutin Bert Hellingerin (s. 1925) kehittämä systeeminen terapiamuoto, jonka avulla on mahdollista tutkia perheeseen ja sukuun vaikuttavia ylisukupolvisia asioita. 

Konstellaation avulla pystytään avaamaan kolmiulotteinen näkymä ihmissuhteiden näkymättömään kenttään ja näkemään sellaista, mitä muilla keinoin on vaikea havaita. Konstellaatio auttaa asiakasta näkemään ja analysoimaan läheisimpien ihmisten suhteiden vaikutusta häneen itseensä.

Sen tavoitteena on tuoda vaikuttavia toimintamalleja asiakkaan tietoisuuteen ja ratkaista niiden vahingollisia vaikutuksia pyrkien kannustamaan asiakasta kohtaamaan ja hyväksymään menneisyyden tosiseikat sellaisenaan. 

Ryhmään voi osallistua, kun haluaa tutkia omaa elämäänsä ja siinä mahdollisesti olevia solmukohtia, esimerkiksi vaikeutta ihmissuhteissa, sairauksia tai elämässä toistuvia epätyydyttäviä toimintamalleja. 

Konstellaatiotyöskentelyyn osallistuneet ovat kokeneet saavansa apua ja oivalluksia tavalla, jota eivät ole saaneet perinteisistä terapioista. Hellinger onkin todennut, että suurin osa ongelmistamme ei ole vain yksilön omia ongelmia, vaan johtuu systeemisistä syistä.

Konstellaatioasiakkaat kokevat usein vapautuneensa vanhasta painolastista, kuten syyllisyyden tunteesta ja vaikeista kohtaloista. He kokevat vapauduttuaan voivansa suunnata kohti omia tavoitteitaan positiivisista lähtökohdista käsin. 

Pajassa tehdään 2-3 konstellaatiota. Kaikki osallistujat eivät siten tee omaa konstellaatiota. 

Työpajan hinta on 30 euroa. 

Ohjaajana toimii psykoterapeutti, työnohjaaja Tuija Kosonen. Ilmoittautumiset ja lisätiedot tuija@tuijakosonen.fi.
26.01.2020 Henkisen kehityksen peruskurssi (5/8), Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry

 

Lisätietoja tulossa pian. 
Kaikki tapahtumat
 • 15.12.2019   Henkisen kehityksen peruskurssi (4/8), Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry
 • 22.12.2019   Virtapiirin pikkujoulu ja jouluhiljentyminen, Tuija Kosonen
 • 18.01.2020   Perhekonstellaatio -työpaja, Tuija Kosonen
 • 26.01.2020   Henkisen kehityksen peruskurssi (5/8), Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry
 • 08.02.2020   - 9.2.2020 Vedic art -kurssi, Sirpa Ylhäinen
 • 16.02.2020   Henkisen kehityksen peruskurssi (6/8), Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry
 • 07.03.2020   Perhekonstellaatio -työpaja konstellaatio-ohjaajille, Sirpa Tuominen
 • 08.03.2020   Perhekonstellaatio -työpaja - Teemana häiritsevät tunteet, Sirpa Tuominen
 • 29.03.2020   Henkisen kehityksen peruskurssi (7/8), Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry
 • 18.04.2020   - 19.4.2020 Vedic art -kurssi, Sirpa Ylhäinen
 • 26.04.2020   Henkisen kehityksen peruskurssi (8/8), Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry
 • 13.07.2020   - 17.7.2020 Vedic art -kesäkurssi, Sirpa Ylhäinen